Yükleniyor...
Politikalarımız
 • Kalite Politikamız

  Firmamızda ticari ahlak esas olup, kalite ile ilgili temel ilkelerimiz aşağıda belirtilmiştir:

  • Uygun maliyet ve üstün kalite seviyesi ile müşterilerimize ulaşarak rekabet gücümüzü arttırmak,
  • Müşterilerimizin talep ettiği ürünleri; istenilen teknik özellikte, istenilen miktarda ve istenilen zamanda teslim etmek,
  • Müşteri memnuniyetini sürekli sağlamak,
  • Eğitilmiş personel ile ürün ve hizmet kalite seviyemizi arttırmak,
  • Çevreye saygısıyla, kullanıcısına güven vermesiyle sektöründe örnek ve lider firma pozisyonuna gelmek,
  • Teknik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek, sürekli iyileştirme ilkesini benimsemek ve uygulamak,

 • Çevre Politikamız

  İNSA, sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek en önemli hedefidir.

  İNSA; faaliyetlerinin, çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yasal zorunluluklara, uymayı taahhüt eder.

  İNSA, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

  İNSA, çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir.

 • İSG Politikamız

  İNSA; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için lüzumlu olan işlemleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinden İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiçbir iş, çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

  İNSA; ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir.

  İNSA; faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir.
  İNSA; İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minumuma indirecektir.